Käyttäjän ohje

Tarkoitus

Ideaseinällä keräämme näkemyksiä ja ideoita otsikon kysymykseen

Ideaseinällä osallistut anonyymisti. Ideasi tulevat heti kaikkien sivulla kävijöiden näkyville.

Seinällä on sisääntulosivu ja ideaseinä. Ideaseinällä ideat (ideakortit) on jaettu palstoihin, joilla on otsikko (teema, näkökulma tms.).

Seinällä voit ideoiden jakamisen lisäksi kommentoida ja kannattaa ideoita, jos ylläpitäjä on tämän mahdollistanut.

Entry

Ideatoiminnot

1) Avaa ideaseinä sen URL-osoitteessa tietokoneen tai mobiililaitteen selaimeen

2) Ideaseinällä voit kannattaa ideoita peukuttamalla.

3) Kommentoi ideaa kommentoi-linkistä.

3) Voit lisätä omia ideoita +Lisää idea (otsikko voi vaihdella) -painikkeella.

4) Poistu ideaseinältä sulkemalla sen selainikkuna tai -välilehti.

Idean lisääminen

1) Klikkaa lisäyspainiketta ideaseinällä. Idealomake avautuu.

2) Kirjoita lyhyt otsikko

3) Kirjoita kuvaus, joka auttaa muita ymmärtämään ideasi. Perustele lyhyesti.

4) Valitse ideaasi parhaimmin sopiva kategoria (palsta).

4) Tallenna idea ja se näkyy heti seinällä. Voi myös jatkaa suoraan seuraavaan uuteen ideaan tai poistua tallentamatta.

Muut toiminnot

Lajittelu: Järjestä ideat palstoissa esim. aakosten tai tykkäysten mukaiseen järjestykseen

Näytä: Suodata ideoita määritellyissä kategorioissa.

?: Avuste

Kiintoavain: Ylläpitäjän kirjautuminen

Ylläpitäjän ohje

Ideaseinän toiminnot

Kun olet kirjautunut ylläpitäjän tunnuksin, ideaseinällä näkyy seuraavan esimerkin mukaiset toiminnot.

1. Poistu ylläpitotilasta (tallenna ideakorttien järjestys ennen poistumista).

2. Avuste

3. Muokkaa seinän ominaisuuksia (setup-lomake).

4. Lataa seinän sisältö Excel-tiedostona koneellesi.

5. Tallenna seinän ideakorttien järjestys, jos ole muokannut sitä (järjestys ei tallennnu automaattisesti).

6. Muokkaa idean sisältöä.

7. Poista idea.

8. Valitse idean status (statuslista määritellään setup-lomakkeella).

9. Siirrä ideakorttia palstassa ylös tai alaspäin.

Setup-lomake

Setup-lomakkeella määrittelet seinän otsikon, palstaotsikot ym. seinän ominaisuudet. Seuraavassa on lueteltu lomakkeen kentät ja niiden käyttötarkoitus.

Kun otat seinän käyttöön, nämä valinnat on jo esitäytetty. Jos jätät käyttöliittymän otsikko- tai panikeketekstien kenttiä tyhjäksi, niiden paikalla näkyy englanninkielinen oletusteksti.  Jos teet muutoksia, klikkaa lomakkeen alareunassa olevaa Save-painiketta. Back to Wall-painike ei tallenna muutoksia.


Configure Wall

Wall manager email: Ylläpitäjän käyttäjätunnuksena toimiva sähköpostiosoite

Wall manager password: Ylläpitäjän salasana

Wall visitor password: Seinän käyttäjiltä vaadittava salasana (ei yleensä tarpeen)

Idea commenting: Onko seinän ideoiden kommentointi sallittu

Idea liking: Onko ideoiden tykkäys sallittu

Wall language: Seinä kieli (tavutusta varten)


Wall Title Area

Wall title: Seinän otsikko/pääkysymys

Wall sub title: Seinän alaotsikko

Wall info: Teksti, joka näkyy i-ikonia klikattaessa (voi sisältää hyperlinkkejä)

Add idea button label: Idean lisäyspainikkeen teksti

Disable idea button: Estä uusien ideoiden lisääminen

Wall logo: Lataa seinän otsikkokuva


Wall Columns

Voit lisätä haluamasi määrän palstoja, jotka vastaavat ideoiden kategoriaa, näkökulmaa tms. Lisää palstoja Add column-painikkeella tai poista niitä ao. palstan Delete Column-linkillä

Column width (in pixels): Yksittäisen palstan leveys pikseleinä

Column title: Lyhyt palstaotsikko

Column color: Palstaotsikon taustaväri (vaaleat värit parhaita)

Column description: Lyhyt kuvaus palstasta (näkyy idealomakkeella)


Idea status list values

Idealla voi olla eri statuksia, esim. käsittelyprosessin mukaan. Vain seinän ylläpitäjä voi vaihtaa idean statuksen. Määrittele mahdollisia statuksia Idea statuses-kentillä, yksi per rivi.

Wall Status: Seinä on näkyvissä, kun sen status on Active. Muuten se ei näy.

+Advanced configuration Linkki avaa alla olevat käyttöliittymän muokkaustoiminnot.


Wall Labels

Nämä kentät määrittävät käyttöliittymässä näkyviä tekstejä

Sort order title: Lajittelujärjestys-alasvetovalikon otsikko

Default order: Oletusjärjestys-valikkoteksti (ylläpitäjän tallentama järjestys)

Date: Pvm-järjestyksen valikkoteksti

Alphabetical: Aakkosjärjestyksen valikkoteksti

Likes: Tykkäykset-valikkoteksti

Label for Load More Ideas: Lataa lisää ideoita-painikkeen teksti

Show title label: Kategoriavalikon otsikkoteksti

Show All text: Näytä kaikki-teksti kategoriavalikossa


Idea form interface

Nämä kentät määrittävät idean tallennuslomakkella näkyviä tekstejä.

Idea form title: Idealomakkeen otsikko

Idea form subtitle/question: Idealomakkeen alaotsikko

Idea form label for title: Otsikko-kentän teksti

Idea form label for description: Kuvaus-kentän teksti

Column selection title: Palstan valintateksti

Submit button label: Tallenna-painikkeen teksti

Back to wall button label: Paluu seinälle -painikkeen teksti

Add another button label: Lisää uusi -painikkeen teksti

Help file URL: Help-tiedoston URL-osoite (jos poikkeaa oletuksesta)

Disable description:  Idealomake ei sisällä kuvaustekstikenttää (vain otsikkokenttä vaaditaan)


Comment form interface

Comment form title: Kommentointilomakkeen otsikko


Idea card interface elements

Comment link label: Kommentoi-linkin teksti ideaseinän ideakorteissa


Idea status list values

Idea statuses: Idean tilakentän arvot (vain 1. on pakollinen). Tilakenttää käytetään ideoiden suodatuksessa. Sen arvon kullekin seinälle voi muuttaa ainoastaan seinän ylläpitäjä.

Wall status: Active = julkisesti näkyvissä, On Hold = ei näy (HUOM! tämä valinta piilottaa seinän kokonaan, joten sille ei voi enää päästä kirjautumaan Wall Administrator-tunnuksella).